1. Właścicielem sklepu internetowego wydrukifoto.pl, znajdującego się pod adresem: www.wydrukujwesele.pl jest firma wydrukifoto.pl Sp. z o.o., ul. Leśna 39, 23-400 Biłgoraj, KRS: 0000811455, NIP: 9182173750, REGON: 384740104

2. Kontakt ze sklepem wydrukifoto.pl w sprawach dotyczących oferowanych produktów możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 575313151 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00


I. Informacje ogólne


1. Sklep internetowy www.wydrukifoto.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

4. Zamawiający akceptuje, że oferowane przez Sklep produkty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty.

5. Jako producent, niektóre produkty oznaczamy naszym logiem w sposób nie wpływający na ogólny wygląd. (Dotyczy to głównie winietek i zawieszek na alkohol)

6.Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm..


II. Składanie zamówienia


1. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

2. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem.

3. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (w szczególności nieistniejący e-mail) nie będą rozpatrywane.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

5. Nie ma minimalnej ilości zamawianych produktów, chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej.

6. Niektóre produkty sprzedawane są wyłącznie w kompletach wynikających z procesu produkcji. Liczba produktów w komplecie podana jest w opisie przedmiotu jako wielokrotność liczby 2, 8 lub 10.

7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu zaproszeń.

8. Po złożeniu zamówienia, prosimy o przesłanie wszystkich danych niezbędnych do personalizacji. W możliwie najkrótszym czasie prześlemy do Państwa projekt zaproszenia z prośbą o akceptację. Prosimy również o przelanie wyznaczonej kwoty za pomocą jednej z dostępnych form płatności. Produkcję możemy rozpocząć dopiero po akceptacji projektu i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

9. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni kwestii numeru zamówienia.

10. Termin płatności za zamówione towary wynosi 7 dni. Akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek sklepu, Płatność elektroniczna Przelewy24 lub Płatność PayPal.

11. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu do wysyłki na terenie Polski.
Zamówienie bez podanego adresu nie będzie przekazane do realizacji i zostanie automatycznie skasowane z rejestru zamówień.


III. Realizacja zamówienia


1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie za pomocą dostępnych płatności elektronicznych lub przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.

2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu. Wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało przesłane przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście gości itp. Firma Kopiarenka nie ponosi odpowiedzialności za błędy jakie mogą pojawić się w tekstach po akceptacji projektów. Akceptacja projektu jest jednoznaczna z jego realizacją. Materiały zatwierdzone przez zlecającego do wykonania nie podlegają reklamacji.

3. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu. 

4. Sklep nie realizuje zamówień według indywidualnych wzorów Zamawiających.

5. Czas realizacji zamówienia: W większości przypadków towary produkowane przez firmę wydrukifoto.pl są gotowe do wysyłki lub odbioru osobistego w ciągu 48 godzin przypadających na dni robocze, od momentu akceptacji przesłanego przez nas projektu i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Czas ten w wyjątkowych przypadkach może się wydłużyć do maksymalnie 7 dni roboczych, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną.

Czas wysyłki pozostałych towarów jest podany w opisie produktu.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

7. Ceny i dostępne formy standardowych przesyłek podane są podczas składania zamówienia. Podana cena i forma przesyłki może ulec zmianie przy nietypowych lub łączonych przesyłkach, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną. Klient zobowiązany jest potwierdzić nową formę przesyłki i pokryć ewentualną różnicę kosztu przesyłki, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

8. Paczki są wysyłane za pomocą Poczty Polskiej lub firmy InPost. Czas dostawy paczki przez w/w firmy nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez w/w firmy z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

9. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.

10. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest na terenie Biłgoraja i Zamościa w punktach usługowych, w godzinach ich pracy, podanych w zakładce Kontakt na stronie internetowej Sklepu.

11. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego na e-mail przesłany przez Sklep dłuższej niż 7 dni, na informacje niezbędne do ustalenia ostatecznej formy projektu, lub akceptacji projektu zamówienie zostanie anulowane.

12. Zaproszenia i winietki posiadają, przygotowany za pomocą profesjonalnej bigówki, specjalny rowek w miejscu zgięcia.  Przy wyborze opcji odbioru osobistego są dodatkowo złożone. W przypadku przesyłek pocztowych i kurierskich klient wykonuje zgięcie samodzielnie. W związku z tym Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie tej czynności przez Zamawiającego i wynikające z niej późniejsze nierówności nie mogą być przedmiotem reklamacji. Należy pamiętać, że big może znajdować się +/- 1mm od środka zaproszenia, w związku z tym podczas składania należy idealnie złączyć przeciwległe rogi kartki i zachowując ich pozycję dokonać zgięcia kartki. Big pełni tylko funkcję pomocniczą i nie należy się kierować jego położeniem podczas składania kartki.

13. Indywidualne projekty dodatków do stylu zaproszenia:
Klient ma prawo do 2 bezpłatnych modyfikacji przesłanego przez nas projektu. Za kolejne poprawki doliczana jest opłata od 5,00 zł za każdą modyfikację do końcowej ceny.


IV. Zwrot towaru


1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

2. Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.


V. Reklamacje


1. Po otrzymaniu Paczki  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej [email protected], podając w tytule wiadomości e-mail numer zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz numer zamówienia. Mile widziane jest przesłanie zdjęcia poglądowego reklamowanego towaru.

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.

5. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu  Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar na adres Sklepu pokrywając koszty wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

6. Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem lub zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki poprawionych produktów.

7. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.

8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:

a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;

b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia;

c. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;

d. jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.

9. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Zamawiający może  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Zamawiający może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

- Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich


VI. Gwarancja


1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.8.

4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.


VII. Rachunki i faktury


1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto.

2. Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

3. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury.